6-LATKI- W HOŁDZIE WIELKIM POLAKOM.


Dzieci z grupy 6-latków nagrały konkursowy filmik o Wielkich Polakach; św. Janie Pawle II i Kard. Stefanie Wyszyńskim. Trud małych aktorów i wiele ćwiczeń prawdziwie aktorskich został uwieczniony w nagraniu, które zostało wysłane na konkurs. Dzieci w filmiku pt: ” Sól i światło”, podczas zwykłych rozmów przy stole dzielą się swoimi wiadomościami o Wielkich Polakach. Gratulujemy starszakom ich odwagi. Filmik jest darem wdzięczności na 100 lecie Urodzin Jana Pawła II i rychłej beatyfikacji w Warszawie 7 czerwca 2020 r. Wielkiego Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Trzeba nam mieć wartość soli, która nadaje smak i konserwuje oraz światła, które oświeca i ogrzewa.