ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU


PIOSENKI– X.

Make a circle, big big big

Small small small

Big big big.

Make a circle, small small small

Hello hello, hello.

Make a circle round and round

Round and round/2x

Hello, hello, hello.

Make a circle u pup up

Down down down, up up up.

Make a circle, down down down, now, sit down.

Październik       

Wprowadzenie i utrwalenie:

* rzeczowników w kategorii :AUTUMN –  JESIEŃ

AUTUMN CLOTHES:UBRANIA JESIENNE

CAP-czapka z daszkiem

JACKET-kurtka

SCARF-szalik , apaszka

SWEATER-sweter

HOODIE-bluza z kapturem

CARDIGAN- sweterek zapinany na guziki

TRAUSERS- spodnie

SHOES-buty

AUTUMN WEATHER:POGODA JESIENNA

How’s the weather?

IT’S WINDY- jest wietrznie

IT’S RAINY- jest deszczowo

IT’S CLOUDY- jest pochmurno

IT’S COLD – jest zimno

IT’S WARM- jest ciepło

AUTUMN ;IN A PARK

TREE-drzewo

CHESTNUTS-kasztany

HEDGEHOG-jeż

ACORNS- żołędzie

LEAVES-liście

UMBRELLA- parasolka

MUSHROOM-grzyb

SQUIRREL-wiewiórka

 Þ Wprowadzenie  czasownika  like  w  celu  określania  swoich

     upodobań  z wykorzystaniem wcześniej poznanych pojęć:

 I like red.  I like plums.

      forma przecząca:  I don’t like.

Þ Określanie poznanych wcześniej przedmiotów za pomocą

     zaimka wskazującego this; ex.:This is a plum.

     Ćwiczymy formy pytające:

         · What’s this ?

         Who’s this?

         · How many ……?

     What’s the colour?

Þ Doskonalenie nazw wszystkich kolorów i liczebników w zakresie

     1-12, 1-15 DZIECI STARSZE

METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE

·  Gra typu “Memory“ doskonaląca znajomość poznanych pojęć.

·  Gry i zabawy z wykorzystaniem kostki i kart obrazkowych.

  • Zabawa typu ” true/false doskonaląca postrzeganie w

kategoriach : kolory, owoce, jesień

  • Prace plastyczne utrwalające nazwy owoców, jesieni

    ·  Piosenki ” how’s the weather’, ‘put on …’ ‘the autumn leaves”