DAR NA STULECIE


„DAR NA 100” CZYLI DAR NA STULECIE URODZIN JANA PAWŁA II NASZEGO PATRONA.

nauczenie dzieci różnych modlitw w ramach katechezy, piosenek religijnych i codzienny wspólny śpiew w kaplicy i w przedszkolu;

codzienne nawiedzanie Najświętszego Sakramentu przez dzieci z uczczeniem Relikwii św. Jana Pawła II;

comiesięczna Msza św. z aktywnym uczestnictwem dzieci w modlitwie i śpiewie;

aktywny kalendarz adwentowy i wielkopostne zadania w ramach projektu – dar na 100.

– propagowanie religijnych uroczystości w przedszkolu jak: Bal Świętych, Dzień Anielski, urodziny Patrona każdego dziecka, tradycyjne  Jasełka z cegiełką na rzecz wydruku książki dla dzieci o Janie Pawle II, Akademia o Janie Pawle II i pasowanie dzieci na rycerki i rycerzy Jana Pawła II.

– audycja dla dzieci w Radio Maryja o papieżu Janie Pawle II.(emitowana 27 grudnia 2019 r.)

udział dzieci w ogólnopolskich konkursach plastycznych o Janie Pawle II.

– utworzyliśmy 4 albumy z pracami plastycznymi dzieci i rodziców  o tematyce papieskiej z konkursów plastycznych w przedszkolu i  albumów fotograficznych z pomnikami papieża – GABLOTA PAMIĄTEK o Patronie.

18 maja 2020 r. w 100 lecie urodzin Jana Pawła II-

20 maja 2020 r. Msza św. 

Wdrażamy wszystko co wartościowe w życie małych przedszkolaków i ich rodzin jako dar na 100 lecie urodzin naszego Patrona św. Jana Pawła II dziękując za jego patronat nad naszą placówką.