Biblioteka Przedszkolna


Nasze Przedszkole posiada własną Bibliotekę Przedszkolaka z dostępem dla dzieci przedszkolnych. Każde dziecko może osobiście wraz z Rodzicami wybrać książeczkę, która mu się podoba i wypożyczyć na 3 tygodnie do domu. Uczymy wypożyczania ale też odpowiedzialności za wypożyczoną książeczkę. Wdrażamy do czytania od najmłodszego dziecka, gdyż znamy efekty wczesnej przyjaźni z książką. Wychowanie przez czytanie bardzo pozytywnie wpływa na przyszłą naukę w szkole.  Warto spróbować jak najwcześniej. 

Drodzy Rodzice, pragniemy zachęcić Was do wypożyczania wraz z dzieckiem książeczek i codziennego czytania. W przedszkolu codziennie stwarzamy okazję do słuchania polskiej literatury dziecięcej naszych wielkich klasyków. Corocznie ogłaszamy konkurs czytelniczy dla dzieci  i zachęcamy wszystkie dzieci z Rodzicami do wypożyczania i czytania. Czekamy też na Zwycięzców czytelnictwa.

    WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE

Lata przedszkolne to dla każdego dziecka czas niezwykle intensywnego poznawania świata, gromadzenia wiedzy, rozwijania i doskonalenia wielu umiejętności. Kluczowym narzędziem poznawczym, a zarazem warunkiem dobrego funkcjonowania w społeczeństwie jest język. Pozwala zadawać pytania, opisywać świat i wyrażać swe opinie. Ułatwia zawieranie i pielęgnowanie znajomości, dzięki niemu można snuć marzenia i refleksje. Język potrzebny jest nie tylko dzieciom, które wciąż pytają „dlaczego?” i dzięki temu szybko się uczą, lepiej rozumieją świat i coraz sprawniej się w nim poruszają. Język potrzebny jest także dorosłym. To nasz największy sojusznik w kontaktach z innymi, w pozyskiwaniu informacji i wiedzy, w przekonywaniu do swoich racji. Ale język potrafi być też najgorszym wrogiem, gdy jest ułomny i nieporadny – utrudnia wtedy komunikację, jest przyczyną nieporozumień i porażek. Słaba znajomość języka to źródło ciągłych frustracji i poważna przeszkoda w osiąganiu sukcesów zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym oraz prywatnym. Wczesne dzieciństwo jest wyznaczonym przez ewolucję, krytycznym czasem na naukę języka. Braków wyniesionych z tego okresu zwykle nie da się nadrobić.

 Dlatego nauczenie dzieci poprawnego, bogatego i pięknego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim, jest jednym z najważniejszych powinności dorosłych wobec najmłodszych i darów, jakie możemy im przekazać. To prawdziwa przepustka do lepszego życia.

 Wprowadzając codzienne czytanie, przedszkole może pomóc dzieciom w dobrym, a może nawet w doskonałym opanowaniu ojczystego języka.  Nauczenie języka wymaga bezpośredniej obecności zaangażowanej osoby, która objaśnia świat, reaguje na dziecięce pytania i zachowania, zachęca dziecko do rozmowy. Dzieci uczą się języka, gdy wyraźnie słyszą poprawny język, gdy widzą dorosłego, który do nich mówi lub im czyta, gdy wielokrotnie słyszą te same zdania i teksty, gdy mają okazję do zadawania pytań i do mówienia. Dlatego telewizja i komputer nie są dobrymi nauczycielami języka.

 Codzienne głośne czytanie przez dorosłego jest niezwykle skutecznym sposobem zbudowania bogatego zasobu słów, nauczenia – bez żadnych formalnych lekcji i ćwiczeń – poprawnej gramatyki i składni, a także doskonalenia mowy. Dziecku, któremu codziennie wyraźnie czytamy i dużo z nim rozmawiamy, nie będą potrzebni logopedzi i żmudne ćwiczenia wymowy. Czytanie dziecku to także najskuteczniejszy sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu.

Wychowany na codziennym czytaniu człowiek będzie także umiał postępować etycznie. Mądre książki przynoszą wzorce właściwych zachowań. Dzięki czytaniu i rozmowie o  problemach, które porusza książka, dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, rozwija się ich wrażliwość moralna. Potrafią wówczas zastanowić się nad konsekwencjami własnych słów i czynów.

Wobec narastającej demoralizacji młodego pokolenia, nauczanie od najmłodszych lat wartości moralnych, takich jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, czy solidarność, powinno być sprawą priorytetową dla rodziców, społeczeństwa i państwa.

 Zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książek i czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie chroni je przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości masowej kultury.

Czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości, gdyż tylko wyrobiony czytelnik jest w stanie radzić sobie w powodzi informacji i nadążyć za szybkim rozwojem wiedzy.

Tymczasem, jak na ironię, współczesne dzieci dorastają w ubogim językowo środowisku. Rodzice – z braku czasu oraz świadomości, że codzienny kontakt z dzieckiem, wypełniony rozmowami, wspólnymi zabawami i czytaniem, jest niezbędny dla jego pełnego rozwoju –  coraz mniej poświęcają dzieciom czasu, mało z nimi rozmawiają i mało im czytają. Zabawy z rówieśnikami na podwórku są coraz rzadsze, dziadkowie mają coraz mniejszy udział w wychowywaniu wnuków. Kontakt z żywym słowem wyparła telewizja, której narzędziem nie jest język, lecz obraz. W efekcie dzieci coraz gorzej znają język. Nie potrafią dobrze wymawiać słów, nie rozumieją najprostszych tekstów i poleceń. Są coraz gorzej przygotowane do wyzwań szkoły i życia.

Paradoks polega na tym, że poszukujemy wielu, często kosztownych sposobów, by dzieci lepiej i szybciej się rozwijały. Tymczasem codzienne czytanie jest łatwym i bezinwestycyjnym sposobem na osiągnięcie tego celu. I dzieci je uwielbiają. Warunek powodzenia tej metody to dobra wola dorosłych i ich motywacja do codziennego czytania, wyrastająca z przekonania, że jest ono ważne i może odmienić życie. 

 Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na wykształconych, kulturalnych, mądrych i dobrych ludzi wychowujmy je w miłości do książek, codziennie czytając im dla przyjemności: w domu, w przedszkolu i w szkole. O przyszłości naszego kraju zadecyduje poziom ludzi, których wychowujemy dziś. (Tekst w oparciu o  www.calapolskaczytadzieciom.pl)

**************************************************************************************

„MĄDRA SOWA” – PROJEKT CZYTELNICZY – ROK 2022/23 – ZWYCIĘZCY:

 I miejsce- Łucja P.– złoty puchar!!!

II miejsce- Magdalena R.  srebrny puchar!

III miejsce- Marysia i Szymon M.- brązowy puchar!

” MĄDRA SOWA”- PROJEKT CZYTELNICZY NA ROK 2021/22ZWYCIĘZCY 


I miejsce- Łucja (5lat)- z liczbą 170 wypożyczonych i przeczytanych książek – zloty puchar!

II miejsce- Marysia ( 5 lat) i Szymonek (3 latka)– 123 książki, – srebrny puchar!

III miejsce- Maciek ( 4 lata)– 33 książki –  Statuetka Mądrej Sowy.

Gratulacje!!! 

*****************************************************************

” MĄDRA SOWA”- PROJEKT CZYTELNICZY NA ROK 2020/21ZWYCIĘZCY ROKU

I miejsce z wynikiem 250 wypożyczonych i przeczytanych książek : ŁUCJA -złoty puchar!

II miejsce z wynikiem 180 wypożyczonych i  przeczytanych książek- MARYSIA I SZYMONEK- srebrny puchar.

III miejsce OLA I MADZIA  z wynikiem 152 książki- brązowy puchar!.   GRATULACJE!!!

***********************************************************************************

KLUB MOTYLI BIBLIOTECZNYCH – ZWYCIĘZCY  ROKU 2019/2020

  1. OLA I MADZIA R. – 100 książek!
  2. ŁUCJA – 67 książek!
  3. GABRYSIA S. – 24 książki       GRATULACJE !!! *******************************************************************************

Wyniki w czytelnictwie w roku szkolnym 2016/17.

Nagrodzeni czytelnicy to ci, którzy przeczytali więcej niż jedną książkę na tydzień. Gratulacje!

Dzieci 4 letnie: Natalka P. Paweł i Basia G. Piotrek T. Jasio S., 5- letnie- Franek T.

Wyniki w czytelnictwie w roku szkolnym 2015/16

Najlepsi czytelnicy tego roku: Hania M. Maks i Władzik K. Zosia S. Natalka P.

Wyniki w czytelnictwie w roku szkolnym  2014/15

Zosia G. Zosia S. Natalia S.Natalia O. Zosia B. Gabryś i Grześ P.

Wyniki w czytelnictwie w roku szkolnym 13/14

Zosia S., Natalia S. Maciek S. Adaś Cz. Zosia G. Hania M.

Kochani Rodzice.

Czytajcie swojemu dziecku  20 minut codziennie!!! Tak, by czytanie kojarzyło się dziecku zawsze z przyjemnością, nigdy z przymusem, karą czy  nudą.

Fundacja ” Cała Polska czyta dzieciom” pragnie uświadomić rodzicom i nie tylko, że czytanie dziecku wpływa bardzo korzystnie na jego rozwój emocjonalny, uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, wydłuża przedział uwagi, poszerza i pogłębia wiedzę, pomaga w nauce, rozwija wrażliwość moralną, wycisza, wzmacnia poczucie własnej wartości, ma także moc budowania więzi międzypokoleniowej pomiędzy dziećmi i dorosłymi. W dobie braku czasu dla dzieci codzienne wspólne spotkania z książką są nie do przecenienia!.

Czytanie dziecku buduje jego bogate zasoby wewnętrzne i jest najlepszą witaminą dla jego wszechstronnego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego. Czytanie jest także szczepionką przeciwko zagrożeniom ze strony masowej kultury. Czytanie jest najtańszym sposobem na wychowanie wykształconego, kulturalnego, dobrego i szczęśliwego człowieka.

Dzieci uwielbiają czytanie. Od nas dorosłych, zależy czy zaspokoimy ich naturalną potrzebę i gotowość do słuchania baśni i historii, czy też pozwolimy jej zaniknąć wśród agresji i zgiełku reklam i gier komputerowych, elektronicznych gadżetów i medialnego szumu.

Nikt nie rodzi się czytelnikiem. Czytelnika trzeba wychowywać codziennie czytając dziecku dla przyjemności. Dzieci, którym czytamy, wyrastają na czytelników- ludzi, którzy żyją mądrzej, lepiej a nawet dłużej. Wybierzmy dobrą, szczęśliwą przyszłość naszych dzieci i naszych społeczeństw. Czytajmy dzieciom codziennie. Budujmy więzi, budujmy zasoby umysłowe naszych dzieci!. Czytaj więcej „Cała Polska czyta dzieciom” www.calapolskaczytadzieciom.pl)