Rozkład dnia


6:30 – kontakty indywidualne, zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka i kierowane przez wychowawcę, ćwiczenia wyrównujące.
8:15 – zabawy ruchowe poranne
  – przygotowanie do śniadania ( czynności higieniczne)
8:30 – śniadanie i czynności higieniczne po śniadaniu (mycie ząbków- dzieci 4-5-6 letnie).
9:15 – tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych w sali lub na powietrzu, projektowanie sprzyjające twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej dzieci, sytuacje edukacyjne i zabawowe sprzyjające rozwojowi dziecka.
10:30 – 12:00 – pobyt dzieci na placu zabaw, spacery, wycieczki przyrodnicze.
12:15 – przygotowanie do obiadu i obiad
12:50 -odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, opowieściach, bajkach czytanych przez nauczycielkę.
  – zabawy z klockami korekcyjnymi
 13.20 –  zajęcia rozwijające różnorodne zainteresowania dzieci. Praca indywidualna, stymulująco-kompensacyjna oraz praca z dziećmi wyróżniającymi się zdolnościami i zainteresowaniami, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.
14:30 – podwieczorek
15:00 – 16:30 – rozchodzenie się dzieci,zabawy ruchowe, sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy samorzutne inspirowane przez dzieci, kontakty indywidualne.

 

Zajęcia dodatkowe: zabawy z angielskim, taniec, drama, gimnastyka korekcyjna, rytmika