Rozkład dnia


6:30 – kontakty indywidualne, zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka i kierowane przez wychowawcę, ćwiczenia wyrównujące, gry i układanki stolikowe.
8:15 – zabawy ruchowe poranne
  – przygotowanie do śniadania ( czynności higieniczne)
8:30 – śniadanie i czynności higieniczne po śniadaniu (mycie ząbków- dzieci 4-5-6 letnie).
9:15 – tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych w sali lub na powietrzu, projektowanie sprzyjające twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej dzieci, sytuacje edukacyjne i zabawowe sprzyjające rozwojowi dziecka.
10:30 – 11:50 – pobyt dzieci na placu zabaw, spacery, wycieczki przyrodnicze.
12:00 – przygotowanie do obiadu i obiad
12:30 -krótki odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, opowieściach, bajkach czytanych przez nauczycielkę.
 12,50  zabawy i zajęcia  sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.
  –  zajęcia rozwijające różnorodne zainteresowania dzieci, zajęcia dodatkowe.  Praca indywidualna, stymulująco-kompensacyjna oraz praca z dziećmi wyróżniającymi się zdolnościami i zainteresowaniami,
14:20 – przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek
15:00 – 16:30 sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,  -zabawy z klockami korekcyjnymi i suchym basenie ( z kuleczkami).

zabawy samorzutne inspirowane przez dzieci, prace wyrównawcze, utrwalenie wiadomości w formie plastycznej, graficznej,  rozchodzenie się dzieci,  

                                                                   Zajęcia dodatkowe 2023/24

     angielski 1x w tygodniu,

codziennie- popołudnie z ruchem (gimnastyka)

rytmika – 2x w tygodniu,

                                    hiszpański – 1x w tygodniu

W ramach czesnego :

Katecheza 2 x w tygodniu,

                                                   plastyka 3x w tygodniu,

                                                         zajęcia komputerowe- dowolnie.

                                                                                         kodowanie- dz. 5-6 letnie