Zajęcia w przedszkolu


     1. Przedszkole realizuje program wychowawczo- dydaktyczny zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej.

2. Zadania wychowawcze, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 • Poznanie siebie jako osoby
 • Doświadczenie samodzielności
 • Odkrywanie znaczenia zdrowia, ruchu, higieny i bezpiecznego zachowania się.
 • Poznawanie i rozumienie świata przyrody.
 • Poznawanie środowiska społecznego.
 • Poznawanie ojczyzny i świata.
 •  
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej. Rozwijanie procesów poznawczych i operacji umysłowych.
 • Poznawanie świata symboli i znaków.
 • Poznawanie znaczenia języka w porozumiewaniu się i uczestnictwie w kulturze.
 • Przygotowanie do pisania i czytania.
 • Poznawanie znaczenia matematyki.
 • Poznawanie świata nauki i techniki

                                                                                                   3.  Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne

 • rozwój mowy i myślenia
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • edukacja matematyczna
 • przyroda, zdrowie, komunikacja
 • katecheza
 • plastyka i zajęcia konstrukcyjne
 
 
 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DZIECI
umuzykalnienie z rytmiką i tańcem,  angielski, gimnastyka korekcyjna, katecheza, plastyka, sensoplastyka, zabawy z komputerowym światem.