Dziękujemy


Dnia 4 marca 2015r.dziękowaliśmy z całymi Rodzinami podczas wspólnej Mszy św.  za dar obecności naszego Patrona Jana Pawła II w Relikwiach świętych. Mszę św. celebrował ks. Janusz Stańczuk redaktor naczelny czasopisma „TAK RODZINIE”. Dzieci ubrane w stroje krakowskie przyniosły Relikwie do ołtarza, następnie wykonały śpiew przygotowany  na tę uroczystość  o Janie Pawle II, wykonały śpiewy piosenek religijnych, modlitwy i z zapałem wysłuchały opowiadania księdza Janusza z życia małego Lolka. Otrzymały też historię jego życia w pozycji książkowej. Ksiądz Janusz pisze też książki dla dzieci,  zaszczycił nas swoją publikacją. Rodzice otrzymali czasopismo dla zapoznania się z tematyką pisma.Na koniec wspólnie modliliśmy się za Rodziny i pozostawiliśmy swój wkład wpisując się na pamiątkę tego spotkania na pamiątkowej kartce do kroniki. Każdy chętny mógł złożyć osobiście hołd Relikwiom św. Jana Pawła II. Nie zabrakło też  kwiatów w kolorach papieskich złożonych w Kaplicy przez Rodziców. Z wdzięcznymi sercami za dar obecności w Kaplicy- Relikwii św. Jana Pawła II ( kropla krwi) przystępujemy do następnych uroczystości związanych z poświęceniem sztandaru przedszkola, które nastąpi 24 maja o godz. 12 w Sanktuarium M.B.Różańcowej w Warszawie. Już dziś serdecznie zapraszamy.

no images were found