JAK KAROLEK ZOSTAŁ PAPIEŻEM


Teatr  Lalek  „Pinokio” z  Nowego  Sącza zaprezentował  nam  spektakl  biograficzny  o  Janie  Pawle  II – naszym  świętym  papieżu.  Choć  lalki  występujące  w  przedstawieniu  były  duże  i  ciężkie – każdy  chciał  je  choć  dotknąć.  Animatorzy  zgodzili  się  je  nam  na  chwilę  udostępnić – miła  była  ta  chwila  a  lalki  większe  od  nas…