PASOWANIE ZE ŚWIĘTYM FRANCISZKIEM


Jesteśmy  już  po  Pasowaniu. Najpierw  uczestniczyliśmy  w  Mszy  świętej,  którą  celebrował  Ksiądz  Proboszcz, a  my  modliliśmy  się, śpiewaliśmy, klaskaliśmy  i  mówiliśmy  nawet  modlitwę  wiernych. Odbyło  się  także  poświęcenie  figury  Świętego  Franciszka  z  sarenką  i  gołąbkami  a  przy  okazji  –  ku  naszej  radości  – i  na  nas  spadło  kilka  kropel  wody  święconej.  Na  koniec  Mszy  św.  Kapłan  pobłogosławił  każde  dziecko  indywidualnie. Nikt  się  nie  bał  a  byli  i  tacy, którzy  dwa  razy  ustawili  się  w  kolejce  po  błogosławieństwo.  Ze  śpiewem  pieśni  o  św. Franciszku  przeszliśmy  na  Uroczystość  Pasowania. I  wtedy  właśnie  wielka  kredka  pomogła  siostrze w  pasowaniu przedszkolaków.  Na  koniec  były  dyplomy, rożki  obfitości  i  agapa – uczta  miłości.  Każdy  do  domu  zabrał  ze  sobą  małą  figurkę  Świętego  Franciszka  by  razem  z  Rodzicami  i  Rodzeństwem  modlić  się  za  Jego  wstawiennictwem  do  Pana.