PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA…


Jak  co  roku  odwiedziliśmy  szopki  na  Starówce  i  wiele  innych  ważnych  miejsc  w  Warszawie  np. Grób  Nieznanego  Żołnierza,  Pomnik  Powstania  Warszawskiego, Pomnik  Prezydenta  Kaczyńskiego, Pomnik  Marszałka  Piłsudskiego  a  także  Muzeum  Miniatur  Pałaców,  które  zostały  przez  Niemców  zniszczone  w  czasie  wojny. Przy  żłóbkach  śpiewaliśmy  kolędy  Maleńkiemu  Jezusowi, pozdrawialiśmy  Najświętszy  Sakrament, spotykaliśmy  zacnych  ludzi  i  podziwialiśmy  wspaniałość  i  historię  polskich  świątyń.  Piękna  nasza  Polska  cała…