Pielgrzymki Rodziny Szkół im. JP II


Od roku 2014.przedszkole przyjęło imię Jana Pawła II i zostało wpisane na listę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Mamy już za sobą udział w 3 Pielgrzymkach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.

XIV Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II – 9.X. 2014 r.

9.X.2014 r. delegacja z naszego przedszkola wzięła udział w XIV Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Rodzice Patrycji i s. Joanna M. – dyrektor przedszkola uczestniczyli w wielkich uroczystościach na Jasnej Górze. Katolickie wychowanie, które tak drogie było naszemu Patronowi Janowi Pawłowi II gościło swój triumf. 25 tysięcy młodzieży, dzieci, nauczycieli, wychowawców i dyrektorów- to ogromna Rodzina zespolona pod Patronatem Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II.

Słowa umocnienia padały w nasze serca z ust Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Arcybp. Celestino Migliore. Rozmodlone dzieci wraz z Wychowawcami wypraszały błogosławieństwo dla swoich placówek przed Dniem Papieskim i Dniem Edukacji. Niech nasz święty Patron umacnia każdego z nas. Wyrazy ogromnej wdzięczności dla Rodziców Patrycji za bezinteresowne oddanie na rzecz przedszkola.

XV Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II- 8.X. 2015r.

Na Jasnej Górze prawdziwe oblężenie- od przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, licealistów po studentów.20 tysięcy ludzi młodych , 500 pocztów sztandarowych i tyleż szkół u stóp Czarnej Madonny. Nasze przedszkole już po raz drugi wzięło udział w pielgrzymce. W tym roku już ze sztandarem. W poczcie sztandarowym przybyli nasi absolwenci z Rodzicami, byli też reprezentanci przedszkolaków z s. Joanną dyrektorką przedszkola. Ogromna radość ze wspólnego pielgrzymowania, również z tego że Grześ nasz przedszkolak zaprojektował znaczek na XV Pielgrzymkę na Jasną Górę. Z tego powodu krótkie wywiady dla reporterów, tysiące fleszy i radość na wielu buziach z widoku najmłodszych uczestników pielgrzymki. 20 tysięcy młodych ludzi nosiło w klapie kurtek znaczek zaprojektowany przez Grzesia. To prawdziwy cud Jana Pawła II dla naszego maleńkiego przedszkola, które od roku nosi Jego Imię. Grześ odebrał z rąk ks. bp. Henryka Tomasika I nagrodę w Sali A. Kordeckiego na Jasnej Górze. Najmłodszy uczestnik konkursu zdobył najwyższą nagrodę. Nasza radość dosięgła szczytu- na szczycie Jasnej Góry. Wracaliśmy radości i szczęśliwi dziękując w tajemnicach radosnych różańca za wszystko czego byliśmy uczestnikami. Dziękujemy ludziom i Bogu za te podniosłe wydarzenia.

http://rodzina.org.pl/relacja-z-xv-pielgrzymki-rodziny-szkol-im-jana-pawla-ii-na-jasna-gore-7-8-x-2015-r/3476/#more-3476 ( skopiuj adres, wklej do przeglądarki i odczytaj relację z pielgrzymki)

W w/w relacji można przeczytać: „Obok nadziei i otwartego serca, które pielgrzymi corocznie zabierają z Jasnej Góry, ważną pamiątką jest znaczek pielgrzymkowy. W społeczności Rodziny Szkół im. Jana Pawła II są osoby, które mogą się pochwalić posiadaniem wszystkich 15 znaczków. W tym roku ( 2015) konkurs na znaczek jasnogórskiego spotkania wygrał Grześ Płaskowicki z Przedszkola Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego im. Jana Pawła II z Warszawy. Grześ zapytany, co znajduje się na rysunku, odpowiada: „Papież, mama, tata, brat i ja”. Placówka, do której uczęszcza chłopiec może stanowić potwierdzenie, że wspólnota, jaką stanowi Rodzina Szkół im. JPII stanowi właściwą drogę w wypełnianiu testamentu swego Patrona. Nie liczy się tu wielkość placówki, ani wiek jej wychowanków, ważne jest pełne zaangażowania wdrażanie myśli Papieża Polaka w życie codzienne. Przedszkole, do którego chodzi Grześ przyjęło św. Jana Pawła II za patrona rok temu. „Nasze przedszkole jest bardzo malutkie, dlatego chcieliśmy mieć wielkiego patrona – wyjaśnia s. Joanna Mincewicz – Pedagogia Jana Pawła II jest teraz na pierwszym miejscu, śpiewamy, uczymy się, organizujemy pielgrzymki, konkursy o Janie Pawle II, rodzice razem z nami śpiewają. Rodzice mówią, że dzięki temu Jan Paweł II stał się również i ich patronem, i teraz mamy wspólnego patrona, i przedszkole i wszystkie rodziny”. 

XX Pielgrzymka Rodziny Szkół im. JP2 na Jasną Górę- 8.X.2020r.

8.X.2020r. delegacja Rodziców i dzieci z s. Joanną M.uczestniczyła w XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Swoją wielkoduszność serc ofiarowała Rodzina Wiktora i Oli. W szczególny sposób dziękujemy tatusiowi Wiktora za ten bezinteresowny dar w Jubileuszowym Roku 25-lecia  dla naszego przedszkola. Dzieci i Rodzice ze sztandarem przedszkola uczestniczyli w uroczystej Mszy św. przed szczytem Jasnej Góry ze zgromadzonymi tam szkołami. O godz. 11 odbyła się Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Antoniego Długosza, który przypomniał życie naszego świętego Patrona Jana Pawła II i zachęcił młodych do odkrywania daru świętości w swoim życiu. Dzieci szkolne odczytały  list do papieża Franciszka, który rokrocznie przesyłają z tej okazji. Ważnym wydarzeniem było zawierzenie wszystkich palcówek im. Jana Pawła II Matce Bożej w tym trudnym czasie pandemii i ignorancji wiary w życiu. Otrzymaliśmy  Akt Zawierzenia dla przedszkola i zawiesiliśmy w korytarzu przedszkolnym. Pomimo pielgrzymiego trudu wróciliśmy pełni zapału i Bożego Błogosławieństwa na dalszą pracę i naukę. Dziękujemy za wspólny trud, niech on zaowocuje w naszych Rodzinach.

 na stronie  –  https://m.niedziela.pl/zdjecia/4282/Jubileuszowa-pielgrzymka-szkol-papieskich/  zdjęcie nr 6 – to nasza reprezentacja – warto zobaczyć!!!