PLASTYCZNO-MUZYCZNE INSPIRACJE


Zapraszamy do przedświątecznych prac plastycznych. Pomóżmy dzieciom przeżyć radosny czas twórczego działania i przygotowania poprzez uczestnictwo w katechezach z Bernardem i działaniami plastycznymi.

Dzielmy się też własnymi osiągnięciami, będziemy stanowić w ten sposób wspaniałą rodzinkę przedszkolną. przedszkolespnsj@gmail.com

Zobacz więcej