SZÓSTE URODZINY BASI I PAWEŁKA


Dzisiaj  są  nasze  wspólne  urodziny  gdyż  jesteśmy  bliźniaczkami. Od  samego  rana  towarzyszy  nam   śpiew  piosenek  na  naszą  cześć  szczególnie  „Taki  duży  taki  mały  może  świętym  być”  ze  zwrotką:  „Basia  kocha  Boga  życia  jej  nie  szkoda  i … Paweł  kocha  Boga  życia  mu  nie  szkoda…”   Wszystko  mamy  dziś  podwójne:  piosenki  podwójne, modlitwę   oczywiście  podwójną  i  torty  też  dwa.  Radość  ma  się  rozumieć  też  jest  podwójna…