Uroczyste zakończenie roku katechetycznego


11.VI.2021r. w Uroczystość Najśw. Serca Jezusowego, dzieci uczestniczyły we Mszy św. podczas której dziękowaliśmy za cały rok zabawy i nauki oraz prosiliśmy o błogosławieństwo na czas wakacji, które udzielił nam ks. Krzysztof, z naszej parafii. Dzieci otrzymały dyplomiki ukończenia katechezy w roku 2020/21. Aktywnie uczestniczyły w modlitwie i śpiewie piosenek religijnych. Samodzielnie zaśpiewały psalm podczas Mszy św. który nauczyły się w ciągu kilku zaledwie powtórzeń.