UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA NMP


W  Uroczystość   Zwiastowania   Najświętszej   Maryi   Pannie  obchodziliśmy  w  przedszkolu  DZIEŃ  RODZINY.  Od  samego  rana  nie  mogliśmy  się   doczekać  na  swoich  rodziców,  rodzeństwo  –   każdy  pragnął  jak  najszybciej  ubrać  się  w  piękne, świąteczne  szaty. I  nadszedł  ten  moment  rozpoczęcia  świętowania  –  oczywiście  od  Mszy  świętej  celebrowanej  przez   naszego  gościa  Księdza  Marka,  z  którym  wspólnie  opowiadaliśmy  o  Świętej  Rodzinie  Jezusa, Maryi  i  Józefa. A  potem  już  tylko  wiele  uśmiechów  (i  nie  tylko…) dla  naszych  Kochanych  Rodziców. Siostra  powiedziała,  że  i  tym  razem   zachowaliśmy  się  na  szóstkę…