ZAKOŃCZENIE KATECHEZY 2019/20


30 czerwca 2020 r.w naszym przedszkolu uroczystość zakończenia roku katechetycznego. Podczas katechez 2019/2020 realizowaliśmy projekt pt:” Warto być wartościowym”. W programie min. comiesięczny aktywny udział dzieci we Mszy św. w kaplicy, którym przewodniczył ks. Krzysztof z parafii Matki Bożej Różańcowej. Zrealizowany projekt ubogacił naszą modlitwę, rozumienie wartości duchowych, rozbudził poczucie piękna czystego serca. Rozszerzyliśmy nasze serca w modlitwie na kraje i narody, na wszystkich potrzebujących, nauczyliśmy się wielu piosenek religijnych, nagraliśmy filmik o świętych Polakach, potrafimy modlić się w językach: polskim, włoskim i łacińskim (Zdrowaś Maryjo). Prosimy Rodziców aby wspólnie z dziećmi realizowali te wartości, które czynią świat lepszym. Jeśli ja i ty będziesz pięknie żył, świat wokół nas będzie cudowniejszy.