ZMARTWYCHWSTANIE


Niech święta Wielkiej Nocy umocnią nas w nadziei, która dla wierzących jest kotwicą na wzburzonym oceanie współczesnego świata. Niech wiara odrodzi się jak odrodziło się Życie, które było obumarłe, niech miłość będzie głównym kołem zamachowym w podróży naszego życia ku bramom wieczności.Alleluja, Jezus żyje!!!

Zobacz więcej