Modlitwa


Modlitwa to oddech duszy człowieczej, to potrzeba, której nikt nie ma prawa nas pozbawiać, to moja osobista relacja z Najwyższym. Tutaj możesz skorzystać z modlitwy w różnych językach – wzory modlitwy „Zdrowaś Maryjo” w językach, w których uczą się przedszkolaki. 

  Zdrowaś Maryjo w języku włoskim

 Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesú. Santa Maria, Madre di Dio,prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte.Amen

Czytamy: AWE  MARIJA  PIENA DI GRACJA  IL  SINIORE  E  KONTE  TU SEJ BENEDETTA FRA LE DONNE  E BENADETTO E IL FRUTTO DEL TUŁO SENO DŻEZU.

SANTA  MARIJA  MADRE  DI  DIJO  PREGA  PER NOJ PEKKATORI  ADESSO E NEL ORA NOSTRA MORTE   AMEN.

***************************************************************************************************

W  Języku łacińskim

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria mater Dei,ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen

Czytamy: AWE  MARIJA  GRACIJA  PLENA DOMINUS TEKUM  BENEDIKTA  TU, IN  MULIERIBUS   ET  BENEDIKTUS   FRUKTUS   WENTRIS TUI  JEZUS. SANKTA  MARIJA  MATER  DEI ORA PRO NOBIS  PEKKATORIBUS NUNK  ET IN HORA  MORTIS  NOSTRE . AMEN

***************************************************************************************************

W  Języku angielskim  

 Hail Mary, full of grace, The Lord is with thee Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen

czytamy:  HAIL   MERY   FUL  OF   GREJS  DE  LORD IS  ŁIF  DI . BLEST   ART  DOŁ  EMONGST  ŁYMYN  END   BLEST   IS  DE  FRUT   OF   DAJ  ŁYM DŻISES.  HOLI   MERY   MADER  OF   GOD    PREJ    FOR  AS   SINERS ,  NAŁ  END  ET  DE  AŁER   OF  AŁER   DEF.   EIMEN

*************************************************************************************************

AKT WIARY- WIERZĘ W CIEBIE BOŻE ŻYWY, W TRÓJCY JEDYNY PRAWDZIWY, WIERZĘ W COŚ OBJAWIŁ BOŻE TWE SŁOWO MYLIĆ NIE MOŻE.

AKT NADZIEI: UFAM TOBIE , BOŚ TY WIERNY, WSZECHMOGĄCY MIŁOSIERNY, DASZ MI GRZECHÓW ODPUSZCZENIE, ŁASKĘ I WIECZNE ZBAWIENIE.

AKT MIŁOŚCI: BOŻE, CHOĆ CIĘ NIE POJMUJĘ, JEDNAK NAD WSZYSTKO MIŁUJĘ, NAD WSZYSTKO CO JEST STWORZONE, BOŚ TY DOBRO NIESKOŃCZONE. 

AKT ŻALU: ACH ŻAŁUJĘ ZA ME ZŁOŚCI, JEDYNIE DLA TWEJ MIŁOŚCI. BĄDŹ MIŁOŚCIW MNIE GRZESZNEMU, CAŁYM SERCEM SKRUSZONEMU. 

************************************************************************************************

ANIELE BOŻY, STRÓŻU MÓJ, TY ZAWSZE PRZY MNIE STÓJ. RANO, WIECZÓR, WE DNIE , W NOCY, BĄDŹ MI ZAWSZE KU POMOCY, STRZEŻ DUSZY, CIAŁA MEGO I ZAPROWADŹ MNIE DO ŻYWOTA WIECZNEGO. AMEN. 

**************************************************************************************************

KAŻDY CIERŃ W TWOJEJ KORONIE, DOBRYM UCZYNKIEM ZASŁONIĘ.( Wielki Post)

*************************************************************************************************

KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ RANY, JEZU CHRYSTE ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI, I TY KTÓRAŚ WSPÓŁCIERPIAŁA, MATKO BOLESNA. PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI. ( Wielki Post)

*************************************************************************************************

MÓJ UKOCHANY BOŻE, WIEM, ŻE TY WSZYSTKO MOŻESZ. Z SERCA PROSZĘ CIĘ CAŁEGO MIEJ W OPIECE MNIE MAŁEGO. NAUCZ  MNIE ŻYĆ TAK JAK TRZEBA I ZAPROWADŹ MNIE DO NIEBA. Amen.

****************************************************************************************************