Kreatywni Rodzice


Angażowanie się Rodziców w życie przedszkola ma ogromne znaczenie w całokształcie wydarzeń przedszkola. Rodzice widzący taką potrzebę, która wynika najczęściej  z ich samorzutnych decyzji uczą tym samym swoje dzieci aktywności, która nie jest wymuszona lecz wynika z kreatywności i chęci ubogacenia sobą innych. Taka dbałość o własne”podwórko” czyli o miejsce gdzie najczęściej przebywa dziecko jest wdrażaniem dziecka do odpowiedzialności w przyszłym życiu. I tak  nie da się ukryć corocznej aktywności Rodziców Zosi Gliwy w upiększaniu ogródka przedszkolnego w wiosenne kwiaty, które dzieci z radością same planują gdzie posadzą i to wykonują , obserwując jak rosną i pielęgnują je.Mamusie  Piotrusia Gołębiewskiego  i Hani wyposażyły ogródek przedszkolny w bulwy kwiatowe tulipanów, żonkili i lilii, teraz oczekujemy na ich zakwitnienie.  Rodzice Patrycji Ałdaś spieszą do przedszkola bardzo często z różnymi gadżetami i ogromną  ilością gier, układanek, książek i zabawek plenerowych. Bezinteresownie podjęli się zadania odbycia własnym samochodem pielgrzymki do Częstochowy, biorąc udział  jako delegacja przedszkola w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół im. Jana Pawła II.(galeria )Dzięki dobroci i inicjatywie  P. Jadwigi Mikiel- babci Hani-przedszkolaki odbyły wycieczkę po Szkole Podstawowej, w której p. Jadwiga pracuje oraz przybyła z dziećmi ze szkoły z występem jasełkowym( galeria). Dzięki zdolnościom redaktorskim Mamusi Franka– powstał   kalendarz przedszkolny i album a wykorzystując zdolności graficzne Tatusia Zosi Smolczewskiej uzyskaliśmy projekt graficzny do sztandaru przedszkola.  Dzięki pomysłowości Rodziców Maksia wszystkie dzieci miały wesoły dzień w przedszkolu z racji urodzin Maksia. (galeria ). Nie sposób wyliczyć aktywności wszystkich Rodzin w zbiórce nakrętek dla dzieci niesłyszących, czy baterii w ramach dbałości o  środowisko. Dzięki pomysłowości Rodziców powstał „Kącik Patrona” z pamiątkami o św. Janie Pawle II w którym z każdym dniem przybywa nowych eksponatów.  10.IV. 15r w piątek p. Aneta- mamusia Natalii Stokowskiej prowadziła z dziećmi warsztaty plastyczne. Przez 2 godziny z ogromnym zaangażowaniem i własnymi materiałami plastycznymi tworzyła z dziećmi misternie wykonane pudełeczka na drobiazgi lub prezenty.Pani Anecie i wszystkim Rodzicom zaangażowanym twórczo w działalność przedszkola składamy słowa serdecznej wdzięczności. Niech ich zaangażowanie przyczynia się do radosnego wzrastania ich pociech – również  w środowisku szkolnym.

no images were found