„SZKOŁA PAMIĘTA”


25. X. 2019r. przedszkolaki wzięły udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem :” Szkoła pamięta”.

Dzieci odbyły wycieczkę na Cmentarz Bródnowski gdzie ustawiły chorągiewki i zapaliły znicze biało-czerwone na grobach bohaterów II wojny światowej min. na grobie 19 i 21 letniej Marii i Jadwigi Snopkówny łączniczek AK wydanych na śmierć przez polskiego zdrajcy oraz na grobach wielu młodych chłopców poległych w czasie ostatniej wojny a także uczestnika walk pod Monte Cassino. Przedszkolaki zapaliły też znicze na grobie byłych właścicieli kamienicy Państwa Parandowskich,  w której znajduje się obecnie nasze przedszkole. W ten sposób dzieci upamiętniły młodocianych bohaterów II wojny światowej. W Przedszkolu wykonaliśmy projekty pomników dla bohatera. Wszystkie ustawione w korytarzu przedszkola wraz z fotografiami z wycieczki stanowią cenny element wdzięczności  za dar wolności i ukazują wychowanie młodego pokolenia do patriotyzmu.